Annons

Esa

Mitt första försök att ta norrskensbilder var frustrerande. Jag visste ju att jag behövde lång slutartid - en eller flera sekunder - så jag tänkte att det var bäst att använda stativ.
Sällan har en rymdflygning varit så uppmärksammad i Sverige som den som startade på Nobeldagen den 10 december 2006, mitt i natten svensk tid.
Den europeiska Venussonden anlände till vår grannplanet för drygt ett år sedan.
Innehållet är spännande och fantasieggande. Ibland blir bildspelen kanske alltför ordlösa, och det som presenteras närmast som konstverk vore ännu intressantare som kunskapsbilder.
Man vill simulera effekter av tyngdlöshet genom att låta 24 kvinnor ligga till sängs i 60 dagar med start den 22 februari.
Den enda strålning som kokongen släpper ifrån sig är mycket energirik och har tidigare inte gått att observera.