Annons

jorden

Metanhalten i jordens atmosfär har mer än fördubblats på hundra år. I dag svarar den för ungefär 20 procent av den växthuseffekt som alla gaser utom vattenånga står för.
En stor mängd partiklar strömmar ständigt ut i rymden från jorden. Flödet är som störst vid nord- och sydpolen. På höjder över 100 kilometer upp och långt ut i rymden är luften elektriskt laddad.
OK, det har kommit flera böcker på detta tema på senare år – om så kallade faktoider, det vill säga försanthållna felaktigheter.
För en gasmolekyl är jordens yta tusentals gånger större än den formella landarean på cirka 152 miljoner kvadratkilometer. Det kan vi ana om vi förstorar ett litet sandkorn.
De kakliknande strukturerna är mellan en knapp centimeter och en dryg decimeter långa – och hela 2,1 miljarder år gamla.
Léon Foucault konstruerade sin pendel för att demonstrera jordens rotation kring sin axel. En av de första visningarna, år 1851 i Pantheon, väckte stor beundran hos Napoleon III och hela Pariseliten.