Annons

klimatförändringar

Norge fick nyligen en ny däggdjursart, när sommarens bilder från en viltkamera nordost om Treriksröset analyserades. Där syntes en guldschakal, som har sitt ursprung i östra Medelhavsområdet och ser ut som en blandning av varg och räv. Guldschakalen är på spridning norrut i Europa, förmodligen till stor del på grund av ett varmare klimat. Den dök upp i Finland 2019 och orsakade stor politisk förvirring – var den en invasiv art som skulle skjutas bort så snart som möjligt eller en naturlig del av faunan som skulle värnas? Finland har dåliga erfarenheter av invasiva arter, som mårdhund som...
Hur kommer klimatet på jorden att förändras av den ökande mängden växthusgaser i atmosfären? Historien kan ge svar. F&F har besökt labben där forskare undersöker jordens egna arkiv.
Organisationen Air miners är en plattform för forskare och företag som arbetar med CCS-teknik (carbon, capture and storage) det vill säga, de utvecklar system för att fånga in och lagra koldioxid från atmosfären. Organisationen höll nyligen en digital konferens med närmare 200 deltagare. I en artikel i International journal of environmental studies presenterar en av organisatörerna en redogörelse för miljövinsterna som följde av att hålla konferensen online. – Vi ville att detta skulle bli världens första koldioxidnegativa konferens. Jag tog på mig ansvaret att beräkna hur stora utsläpp...
Vetenskapsåret 2021: Nya forskningsresultat visar hur klimatförändringarna blir allt tydligare och går snabbare. Det märks inte minst på världens isar och hav.
Forskare från Norge har simulerat klimatförändringar under perioden 1850–2500 med en klimatmodell som kallas ESCIMO . Forskarna undersökte två scenarier. I det första scenariot nådde växthusgaserna ett tak 2030 för att sedan minska till noll år 2100. Det gav en temperaturökning på tre grader och en havsnivåhöjning på tre meter år 2500. I det andra scenariot upphörde alla utsläpp av växthusgaser omedelbart (2020). Även i detta fall blev medeltemperaturen tre grader högre år 2500, medan havsnivån steg med 2,5 meter. Leder till en snöbollseffekt Orsakerna till de här dystra prognoserna är att...
Plötsligt fylls stranden av tusentals fiskar, krabbor och räkor. De krälar på varandra och kippar efter andan. Boende vid stranden undrar vad som händer – forskarnas svar är obehagliga. Finns det någon räddning för lagunen?