Annons

klimatförändringar

Varför gör vissa mindre hållbara val i vad de konsumterar? En delförklaring kan vara att de helt enkelt saknar personer i sin omgivning som uppmuntrar (eller tjatar) på dem. Det menar forskare från Örebro universitet, som har undersökt frågan . – Konsumtionen ökar, trots all den information och de rekommendationer som finns kring hur man kan göra mer hållbara val. Vi ville därför studera sociala nätverk och se vilken potential de har för att påverka våra konsumtionsvanor, säger Carolin Zorell , lektor i statsvetenskap vid Örebro universitet, och en av studiens författare tillsammans med...
Sperma är temperaturkänsligt. Att värme skadar spermans dna har forskare vetat länge. Ändå har detta oftast inte beaktats i relation till klimatförändringarna. När forskare har undersökt hur arter kommer att klara sig i allt en varmare värld har beräkningarna nästan uteslutande baserats på temperaturen där arter inte längre kan överleva. Ett internationellt forskarlag har i stället tittat närmare på temperaturen där arter inte längre kan föröka sig. Hälften blev sterila I en ny studie har forskarae studerat 43 olika arter av bananfluga. Bananflugorna utsattes för en fyra timmar lång...
När istäcket från den senaste istiden drog sig tillbaka utvecklades växtsamhällena i snabb takt. Plötsligt tävlade växter för att kolonisera tidigare frysta landskap runt om i världen. Arter utvecklades i ett rasande tempo. Jack W Williams Ett internationellt forskarlag har spårat den globala vegetationens framfart inte mindre än 18 000 år tillbaka i tiden fram till i dag. I deras studie, som är publicerad i Science , dras flera oväntade slutsatser. – Vi ser att vegetationen i dag förändras lika snabbt eller rentav ännu snabbare som under slutet av den senaste istiden. Det hade vi inte räknat...
Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller mindre. Men vad händer om länderna misslyckas med sina mål? Daniel Gilford Ett forskarlag vid Rutgers university i USA har studerat vad klimatförändringarna kan få för konsekvenser för Antarktis smältande glaciärer. Vid 3 graders global uppvärmning beräknas en höjning av den globala genomsnittliga havsnivån med så mycket som en halv centimeter per år. Det framgår av en ny studie som är publicerad i Nature . – Vår studie visar att en kollaps av isen i Västantarktis kan börja så snart som 2060. Det skulle...
70–80 mil längre norrut har våren hunnit de senaste åren jämfört med det normala samma datum för 100 år sedan. Detta enligt medborgarforskningsprojektet Vårkollen, som gärna vill ha hjälp av allmänheten med rapportering av vårtecken under valborgshelgen. Du rapportera dina vårtecken på vårkollen.se Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera
På den nya karttjänsten Google Earth Timelapse snabbspolas nästan 40 år av utvecklingen på olika platser. Färdiga exempel visar bland annat en smältande glaciär i Alaska, hur Dubai växer fram ur öknen och hur Aralsjön torkar ut. Med hjälp av sökrutan går det även att se hur en valfri plats förändrats. Google har även publicerat nedladdningsbara färdiga filmer från en mängd olika platser. Filmerna från bland annat bygget av Öresundsbron finns även på Youtube . På Google Earth finns även fem teman att utforska varav ett handlar om effekter av klimatförändringarna. Prenumerera på Forskning...