Annons

klimatförändringar

För fem år sedan flöt tiotusentals döda sillgrisslor iland längs USA:s västkust. Under flera års tid har många forskare arbetat för att förstå vad som hände. Nu står det klart att en långlivad värmebölja under ytan missgynnade de fetaste planktonen, vilket gjorde fisken magrare, vilket i sin tur gjorde att sillgrisslorna svalt. De döda fåglar som flöt iland var bara en mindre del, det verkliga antalet döda sillgrisslor var omkring en miljon, enligt amerikanska forskare som publicerat sina resultat i tidskriften Plos One . The Blob – värmebölja under ytan Mellan 2013 och 2015 värmdes havet...
– I många fall finns det alternativa resor med lägre klimatpåverkan, som människor upplever som mer eller mindre lika bra som de resor de har gjort med flyg. Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av studiens författare. Fem typer av resor står för 96 procent av klimatutsläppen. Det handlar om resor för att uppleva sol och värme (38 procent), besöka släkt och vänner (26 procent), tjänsteresor (18 procent), storstadsbesök (10 procent) och besök...
När vi pratar om global uppvärmning menar vi oftast att temperaturen ökar på land och i atmosfären. Men mer än 90 procent av uppvärmningen sedan 1970 har ägt rum i havet, och därför är havstemperaturen den säkraste mätaren av klimatkrisen globalt. Det säger kinesiska och amerikanska forskare bakom en stor forskningsstudie med data från hela världen . De senaste tio åren har varit de varmaste som uppmätts i världshaven, och 2019 är det varmaste året. Motsvarar 3,6 miljarder Hiroshima-bomber Men havens storlek gör att förändringen kan verka långsam. Förra årets medeltemperatur låg 0,075 grader...
I dag avslutas klimatmötet i Madrid, där en stor fråga har varit hur mycket vi kan förlita oss på tekniken att fånga in och lagra koldioxid. FN:s klimatpanel IPCC räknar med att infångning av koldioxid ska stå för 13 procent av utsläppsminskningarna som krävs till 2050. Både politiker, företag och organisationer har uttryckt tvekan till om detta är realistiskt, med tanke på att de här så kallade CCS-teknikerna ännu inte används storskaligt. Dyrt fånga koldioxid Ett av de stora problemen med CCS är att infångningen är för dyr. För att fånga koldioxid ur till exempel en kraftverksskorsten...
Rapporten presenterades på klimatmötet i Madrid av Future Earth, en paraplyorganisation för global hållbarhetsforskning. Under de senaste två veckorna har många rapporter släppts på det gemensamma temat att läget blir alltmer akut. Tanken med den här rapporten är att ge en överblick, förklarar Erik Pihl som är klimatanalytiker på Future Earth. Vad tycker du sticker ut mest i strömmen av klimatrapporter som har kommit 2019? − En sak är att vi ser en tydligare och tydligare påverkan på stora system som vi trodde var stabila. Nio av femton storskaliga klimatsystem börjar visa tecken på att närma...
I förra veckan kom rapporten Production Gap från en internationell forskargrupp som visar att planerna för utvinning av fossila bränslen ligger långt över vad som är förenligt med klimatmålen. De sammanlagda planerna för världens länder och företag till år 2030 är att ta upp 50 procent mer fossila bränslen än vad som kan förbrännas om den globala uppvärmningen ska begränsas till 2 grader. Planerna innebär mer än dubbelt så mycket, 120 procent mer, än vad som kan förbrännas om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grad. FNs miljöchef: Vi måste försöka Denna vecka kom rapporten Emissions Gap...