Annons

klimatförändringar

Ungefär en fjärdedel av all koldioxid som människan släppt ut har hamnat i haven. När koldioxid löser sig i vatten bildas kolsyra som sänker vattnets pH-värde. I dag har världens hav ett genomsnittligt pH på 8,1. Det är en sänkning med 0,1 pH-enheter jämfört med förindustriell tid. Korallernas skal består av kalciumkarbonat. För att bygga skal behöver korallerna kalcium- och karbonatjoner. Kolsyra och andra syror binder karbonatjoner, så försurningar försämrar korallernas förmåga att bygga skal. Koldioxidutsläppen skulle alltså kunna vara en av förklaringarna till att korallrevens utbredning...
Dammar med en ytarea på mindre än 1000 m 2 utgör 9 procent av den totala ytan av sötvatten på jorden. Dessa små vattenansamlingar står för 15 procent av den totala mängden koldioxidutsläpp från sötvatten och hela 41 procent av utsläppen av den kraftiga växthusgasen metan. Det visar nya beräkningar publicerade i Nature Geoscience . I de modeller som används vid beräkningar av de pågående klimatförändringarna brukar sötvatten betraktas som en kolsänka: Vattnet binder mer kol än vad det avger till atmosfären. Men de minsta vattenansamlingarna brukar inte ingå i klimatmodellerna. – Vår forskning...
Det finns gränser för hur stora förändringar jorden tål. Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, varnar nu tillsammans med forskarkollegor för att vi befinner oss i riskzonen. Tidigare har de beräknat tröskelvärden för nio av de viktigaste processerna i biosfären. Att passera tröskeln innebär att förändringarna börja skena i väg i allt snabbare takt. Om till exempel isen smälter på Grönland och marken blir grön så absorberar den mörka ytan mer av solenergin, som i sin tur värmer marken än mer. Processen blir självförstärkande, utan återvändo. I en ny artikel i tidskriften...
– Om vi vill begränsa uppvärmningen till två grader Celsius (vilket blir ändå över medelvärdet för den förindustriella temperaturen på jorden) måste vi minska utsläppen av växthusgaser med 40-70 procent, sade IPCC-ordföranden Rajendra Pachauri. – Det innebär att vi bör gå över till helt fossilfria bränslen. Kanske behöver vi till och med ta ut överskottet av växthusgaserna, mest koldioxid, från jordens atmosfär. Gör vi det inte kommer klimatet att förändras oåterkalleligt vilket hotar allt levande på jorden, menar panelen. Havsnivån höjs, extrema väder tilltar, oceanerna blir allt surare. Och...
Sveriges högsta berg är nu 2 097 meter, vilket är det lägsta på drygt 100 år. Kebnekaises snötäckta sydtopp smälte under årets varma sommar – när den mättes i slutet på augusti i år var den bara 70 centimeter högre än nordtoppen. Under de senaste 15 åren har sydtoppens höjd minskat med i snitt en meter per år, så nästa år blir kanske nordtoppen högst. Det är i så fall första gången på minst 1 000 år. Nordtoppen består av fast berg, men är betydligt svårare att nå än sydtoppen, som är täckt med en cirka 40 meter tjock glaciär och ett lager snö. Varje sommar smälter en del av isen och snön, och...
Talgoxar föder upp sina ungar på fjärilslarver. För att häckningen ska lyckas, måste ungarna kläckas när födotillgången är som störst. Men nu har nederländska forskare kunnat visa att klimatförändringarna rubbar den här balansen. Forskarna analyserade 40 års häckningsdata från ett nederländskt bestånd av talgoxar. De årliga häckningsresultaten jämfördes med födotillgången och med väderdata. Forskarna, som har publicerat resultaten i Science , kunde konstatera att vårarna blivit allt varmare och att detta leder till en snabbare larvutveckling. Den optimala tidpunkten för häckning infaller...