Annons

klimatförändringar

Sverige är ett av 15 länder i världen med störst ekologiskt fotavtryck per person. Om alla andra på planeten levde som vi skulle det behövas fyra jordklot, enligt Världsnaturfonden. För att jordens resurser ska räcka till alla behöver konsumtionsmönstret i många länder ändras. Men hur? Svaret lyder tillräcklighet . Det menar forskaren Åsa Callmer , som nyligen doktorerat vid KTH och tagit upp ämnet i sin avhandling . Övertro på teknik – Det har länge funnits en övertro på teknik, att mer hållbara produktionssätt kommer att lösa problemet. Tillräcklighet har inte nämnts så mycket i Sverige,...
När jag skriver det här har det just kommit nya rapporter om värmerekord i världen. Det senaste decenniet har varit det varmaste som uppmätts på jorden, det bekräftar Nasa, Noaa och WMO. Satelliten Copernicus mätningar visar att Europa, liksom Arktis, hade rekordhöga årsmedeltemperaturer – alla årstider var varmare än normalt. Och i Alaska var årsmedeltemperaturen 2019 för första gången sedan mätningarna började över noll grader. Vi vet ännu inte med säkerhet vad klimatförändringarna kommer att medföra för långsiktiga konsekvenser för oss, naturen och våra samhällen. Men det ser inte bra ut,...
Målsättningen med det så kallade Parisavtalet är att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer. Dessutom ska länderna som står bakom avtalet sträva efter att begränsa temperaturökningarna till 1,5 grader, under detta århundrande. Enligt FN: klimatpanels beräkningar (Rapport SR15) måste utsläppen av växthusgaser minska med 45 procent under perioden 2010–2030 om det ska vara möjligt att klara 1,5-gradersmålet. Vi är halvvägs genom den perioden nu. I en kommentar publicerad i Nature summerar ett internationellt forskarteam utvecklingen så här långt...
Snölagring används av fler och fler skidanläggningar för att säkra snö till säsongsstarten eller till stora tävlingar. För att ta reda på vilka material som bäst bevarar snön testas de i en vindtunnel vid Mittuniversitetet. Frigolitlådor med snö täckta av sågspån, bark, flis och olika typer av textildukar utsätts för simulerat regn och blåst. Sedan mäter forskarna hur mycket snö som försvunnit. – Att lagra snö är en gammal teknik, men vi vill utveckla den så att skidanläggningarna kan använda den optimalt, säger Erik Melin Söderström, projektledare på Peak innovation, en organisation i...
För fem år sedan flöt tiotusentals döda sillgrisslor iland längs USA:s västkust. Under flera års tid har många forskare arbetat för att förstå vad som hände. Nu står det klart att en långlivad värmebölja under ytan missgynnade de fetaste planktonen, vilket gjorde fisken magrare, vilket i sin tur gjorde att sillgrisslorna svalt. De döda fåglar som flöt iland var bara en mindre del, det verkliga antalet döda sillgrisslor var omkring en miljon, enligt amerikanska forskare som publicerat sina resultat i tidskriften Plos One . The Blob – värmebölja under ytan Mellan 2013 och 2015 värmdes havet...
– I många fall finns det alternativa resor med lägre klimatpåverkan, som människor upplever som mer eller mindre lika bra som de resor de har gjort med flyg. Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av studiens författare. Fem typer av resor står för 96 procent av klimatutsläppen. Det handlar om resor för att uppleva sol och värme (38 procent), besöka släkt och vänner (26 procent), tjänsteresor (18 procent), storstadsbesök (10 procent) och besök...