Annons

kosmologi

Ett gigantiskt svart hål som är 12 miljarder gånger tyngre än solen har hittats i mitten av en avlägsen galax. Det är alldeles för stort för att nuvarande teorier ska kunna förklara hur det kom till. Galaxen där det svarta hålet huserar är så avlägsen att ljuset vi ser sändes ut för nästan 13 miljarder år sedan. Det svarta hål som astronomerna har observerat fanns alltså redan när universum bara var 900 miljoner år gammalt. Men ett så stort svart hål borde inte ha hunnit skapas så snart efter big bang. Supermassiva svarta hål huserar i mitten av nästan alla större galaxer, och ett finns i...
Forskare från bland annat Stockholms universitet har bevisat att vår egen galax är full av mörk materia, en okänd sorts materia som tidigare bara hade observerats indirekt i avlägsna galaxer. Studien började med världens hittills största kartläggning av hur gaser och stjärnor i Vintergatans inre delar roterar runt galaxcentrum, vilket avslöjar hur mycket massa som finns och drar dem inåt. Den massan jämfördes sedan med en noggrann undersökning av hur den lysande materien som vi kan se är fördelad i vår galax. – Vid det laget kunde vi subtrahera den ljusa massan från den totala och därmed få...
I science fiction-filmen The Matrix lever människor i en illusion – deras värld är konstruerad och styrd av maskiner. Inom vetenskapen lanserades idén om att världen inte är vad den verkar vara av den i USA verksamma fysikern Juan Maldacena år 1997. Enligt Maldacena är universum ett hologram: vår tredimensionella värld är i själva verket kodad i två dimensioner. Och detta bör man kunna testa, genom att söka efter de minsta kodningselementen. När vi tittar på en tv-skärm ser vi en tredimensionell värld, trots att skärmen är platt. På avstånd ser bilden naturlig ut, men på nära håll tappar...
Vem upptäckte universums expansion? Den amerikanske astronomen Edwin Hubble brukar hedras för förra seklets, om inte alla tiders, viktigaste astronomiska upptäckt. Detta trots att den belgiske jesuitprästen och kosmologen Georges Lemaître egentligen var först. Men hans text hade censurerats när den väl kom ut på engelska. Var det månne Hubble själv som hade ett finger med i spelet? År 1927 publicerade Georges Lemaître sin artikel om universums expansion. Det var två år innan Edwin Hubble gjorde samma upptäckt. Men Lemaître skrev på franska i en okänd belgisk tidskrift. Ingen lade märke till...
Fråga: Några Nobelpristagare hävdar att universum expanderar i allt snabbare takt. Men hur snabb kan universums expansion bli – kan den överskrida ljusets hastighet?
Liv och död, det är vad kosmologi handlar om. Och det är så Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, betraktar sin gärning.