Annons

lyssna

Lyssna på artikeln Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, som går till Harvey Alter, Michael Houghton och Charles Rice, lever verkligen upp till Alfred Nobels kriterium att de belönade upptäckterna ska ha gjort mänskligheten den största nyttan. Hepatit C-virus ger upphov till kronisk leverinfektion, hepatit, och med tiden skrumplever och levercancer. Det smittar via blod och kroppsvätskor och att det nu går att detektera viruset innebär att miljontals människor sluppit få smittan via blodtransfusioner. I dag finns även läkemedel som botar 95 procent av dem som får behandling. Fanns något...
Lyssna på artikeln Svarta hål är monstruösa företeelser som slukar till och med själva ljuset. Ingenting som passerar den gräns som kallas för händelsehorisonten kan någonsin komma ut igen. Innanför denna gräns kan ingenting röra sig i någon annan riktning än inåt, och all massa samlas mot mittpunkten. Vad som verkligen händer precis i centrum av det svarta hålet kan ingen säga, för där bryter ekvationerna samman och leder till oändligheter. En punkt där ekvationer på detta sätt upphör att vara giltiga kallas för en singularitet. Det finns antagligen gigantiska svarta hål i centrum av varje...
Lyssna på artikeln Jennifer Doudna berättar hur hon stod i köket och lagade middag när hon plötsligt började gapskatta. – När min son undrade varför så svarade jag att vi upptäckt ett knasigt protein som kan hitta virus och klippa sönder dem, säger hon. Glädje var första känslan när hon insåg betydelsen av det verktyg som hon och Emmanuelle Charpentier upptäckt, en genetisk sax som kan programmeras till att klippa av dna på ett förutbestämt ställe. Åtta år efter artikeln i tidskriften Science där de presenterade gensaxen crispr/cas9 tar de emot Nobelpriset i kemi för metoden som gör det...
Lyssna på artikeln De amerikanska professorerna Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson har bidragit till att komplicerade auktioner kan utföras på ett bättre sätt. Deras forskning är viktig för hela samhällsekonomin. – När samhället äger något värdefullt är det av stor betydelse hur man säljer det. Det är bra om det kommer till så effektiv användning som möjligt, säger John Hassler, professor vid Stockholms universitet, och medlem i kommittén för Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Människor har handlat genom budgivning i hundratals år. Enklare...
Lyssna på artikeln FN:s World Food Programme, WFP, är världens största hjälporganisation för livsmedelsstöd. Varje år når den 100 miljoner människor i 83 länder och distribuerar omkring 15 miljarder livsmedelsransoner. Att organisationen nu tilldelats Nobels fredspris beror till stor del på att de intensifierat sitt arbete under coronapandemin, då mattillgången kraftigt begränsats i bland annat Yemen, Kongo och Sydsudan. – Jag blev jätteglad över att WFP får priset. Matosäkerhet skapar konsekvenser för flera generationer framåt, eftersom det påverkar lärande och hälsa för resten av livet,...
Lyssna på artikeln Efter tolv diktsamlingar och några volymer med essäer om lyrik sedan debuten 1968, tilldelades Louise Glück 2020 års Nobelpris i litteratur för sin: ”omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”. – Att Svenska Akademien använder ordet ”sträng” i beskrivningen av Louise Glücks poesi är mycket träffande. Hon försöker ständigt reducera och skala av dikterna på det överflödiga, säger Harini Vembar , som är doktorand i engelsk litteratur vid Umeå universitet. I den självbiografiska essän Education of the Poet (som ingick i...