Var på Mars ska man söka spår av liv?

Kunskap om var man kan hitta fossil på jorden vägleder forskarna när de väljer nya landningsplatser på vår röda grannplanet.

Publicerad

Var ska man leta om man är på jakt efter spår av liv på Mars? Den frågan står just nu högt på rymdforskarnas dagordning.

På jorden hittar man fossil av primitiva livsformer i mineral som har bildats av flera miljarder år gamla sediment. Vill man leta efter fossil på Mars gäller det alltså att hitta områden där det kan finnas sediment som har skapats i vatten, eftersom vatten är en förutsättning för liv.

– Mars kan ha varit en lugnare plats för liv än jorden under planetsystemets tidiga historia, spekulerade professor Jack Farmer vid Arizona State University på ett seminarium om astrobiologi vid en konferens i Los Angeles. Den ägde rum i januari och arrangerades av American Association for the Advancement of Science. Jack Farmer är en av de forskare som är engagerade av den amerikanska rymdstyrelsen NASA för att finna de lämpligaste landningsplatserna för provtagning.

– Om det har funnits liv på Mars borde det inte vara svårt att hitta fossil. Och ju mer geologisk kunskap vi har, desto större är chansen att lyckas, sade han.

Vatten under ytan

Just nu cirklar rymdfarkosten Mars Global Surveyor runt planeten och gör mätningar som kan berätta om hur klimatet och vattenförhållandena har utvecklats genom tiderna. Nytagna bilder tyder på att det har funnits rikligt med vatten på Mars. Och kanske finns det fortfarande gott om vatten, fast under ytan. Säkert är att det finns en del fruset vatten vid de båda polerna.

Just nu är två rymdfarkoster på väg till Mars. Den ena, Mars Climate Orbiter, skickades i väg i december. Den ska undersöka klimatet och planetens yta, bl a geologiska formationer som kan utgöras av fossilbärande sediment. Den andra farkosten, Mars Polar Lander, har varit på väg sedan januari och är framme i början av december. Den ska landa i närheten av polarisen på sydpolen och är försedd med kameror och olika mätinstrument. Med finns också två s k mikroprober som ska tränga ner ett par meter i marken för att undersöka om där finns is.

Svar om liv dröjer

På södra halvklotet finns en nedslagskrater, med en diameter på 50 kilometer, som forskarna kommer att skärskåda under de närmaste åren, bild 1. Kanske låg här en gång en kratersjö? På fotografier från området ser det ut som om vatten har trängt ut från ett underjordiskt lager och runnit nedför kraterväggen. Ett mörkt område nere i kratern kan vara bottnen på en sjö som så småningom torkade ut.

En annan spännande formation påminner mycket starkt om en intorkad bädd efter en slingrande flod. Troligen har också denna dal på Mars skapats av vatten som ätit sig ner i marken. Dalen är 2,5 kilometer bred. Jordskred, framströmmande grundvatten och vinderosion kan ha bidragit till att vidga dalen.

Senare ska robotar skickas till Mars för att kretsa runt och ta prover. Tidigast år 2007 kommer proverna till jorden. Åtminstone så länge får vi alltså ge oss till tåls innan vi får ett avgörande svar på frågan om liv på Mars.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor