Fyra ton flinta och ett gram tyg

Den arkeologiska undersökningen längs Yttre Ringvägen, fortsättningen på Öresundsbron, är en av Sveriges största.

Publicerad

Sydvästra Skåne är ett av de tidigast befolkade områdena i Sverige med rika lämningar efter boplatser och gravar från förhistorisk tid. Människorna flyttade runt och odlade på de övergivna boplatserna. Därför har man på så gott som varje bondgård i Malmötrakten hittat yxor, dolkar och pilspetsar av flinta. Det är däremot långt mellan de synliga fornlämningarna.

Nu kan Malmö stad och Burlövs kommun räkna med ett massivt historiskt kunskapstillskott. Med anledning av projektet Öresundsförbindelsen genomförs nu ett av landets största arkeologiska projekt någonsin i bygden. Det drog i gång början av 1990-talet och de sista spadtagen längs Yttre Ringvägen togs 1999. Nu pågår analys och avrapportering av denna mastodontundersökning på 29 platser med fynd från äldre stenålder ända till vår tid. För kostnaderna stod vägbyggarna själva, Svedab och Vägverket.

Undersökningen bygger på analys av stora kvantiteter. Det fanns exempelvis 4 ton eller drygt 1,5 miljoner bearbetade flintbitar i 4 500 kubikmeter skånsk mylla som arkeologerna undersökte. Man skalade av matjorden med grävskopan på jakt efter gropar och stolphål bl a på ställen där det fanns gott om flinta.

Och fynden behöver inte glittra för att vara sensationella. När arkeologerna sållade jorden på jakt efter förkolnade växtmaterial fann de ett pyttelitet, förkolnat textilfragment. Det var bara 0,7×0,5 centimeter och ungefär 6000 år gammalt. Petersborgsfyndet, som det kallas efter fyndplatsen, är ett av de äldsta textilfynden i Nordeuropa. Ett gram tyg i en jordhög…

Källa: Föresundsförbindelsen. På väg mot det förflutna. Statsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö 2000.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor