Kommer ”ypperst” från Ypres?

Ordet är i stället en komparation av det i dag utdöda "ypper".
Publicerad

Från 1300-talet och framåt importerade de nordiska länderna ylletyger av högsta kvalitet. Det berättas i en artikel i F&F 7/00. Ofta kom tygerna från Ypres i nuvarande Belgien, och tygkvaliteten kallades i Sverige för yperst. En läsare har väckt frågan om ordet ”ypperst” kan härledas från yperst, vilket man ju skulle kunna tro.

Men så är det inte, säger de forskare i nordiska språk som redaktionen har talat med. Varken stadsnamnet ”Ypres” – nederländska ”Ieper” – eller tygkvaliteten yperst har någonting med svenskans ord ”ypperst” eller ”ypperlig” att göra.

Adjektivet ”ypperlig” är en avledning till fornsvenskans ”ypper”, som komparerades ”yppare”, ”ypperst”. Av ordets komparationsformer förekommer endast superlativformen i nutida svenska. Det är inte utrett varför vissa former har gått förlorade. De nutida formerna som börjar med ”ypp” hör språkhistoriskt samman med ”upp” och är exempel på s k omljud. På samma sätt är exempelvis ”yttre”, ”ytterst”, ”ytterligare” omljudsformer av ”ut” och ”ute”.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor