Djur på Mars

På Mars är temperaturväxlingarna våldsamma, atmosfären består mest av koldioxid och där finns ytterst litet syre. Trycket är 1 procent av atmosfärstrycket på jorden, och gravitationen bara 38 procent av jordens.
Publicerad

Jag har ofta funderat på hur ett djur som är anpassat till förhållandena på Mars borde se ut. Är det möjligt med fungerande lungor trots det låga atmosfärstrycket och den knappa tillgången på syre? Vilka proportioner skulle ett djur få med den gravitation som råder på Mars? Kanske ett mycket stort djur skulle ha bättre förutsättningar att klara det kalla klimatet?

TORKEL BERG

Svar:

Den högsta nivå där människor bor permanent är cirka 5 800 meter över havet. Redan det är en anpassning eftersom flertalet otränade människor riskerar att svimma redan på 5 000 meters höjd. Visserligen klarar höjdtränade människor att under några få timmar vistas utan extra syretillförsel på Mount Everests topp, 8 848 meter över havet. Där är atmosfärstrycket knappt en tredjedel av det som råder vid havsnivån.

Finns det djur som klarar tunnare luft än vi själva? Ja, fåglar klarar att under kortare tid flyga över de högsta bergstoppar. Deras lungor kan ta upp syre både vid in- och utandning. Dessutom är fåglarnas upptag av syre effektivare genom en typ av motströmsflöde av luft mot blod. Det observerade höjdrekordet hålls av en segelflygande gam (Ruppels griffon) som kolliderade med ett flygplan på 11 280 meters höjd. På dessa höjder är lufttrycket omkring 20 procent av lufttrycket vid havsnivån.

På grund av det låga atmosfärstrycket, omkring 1 procent av jordens, måste eventuella djur på vår grannplanet ha låg kroppstemperatur för att kroppsvätskorna inte ska koka, men dessa vätskor får ändå inte djupfrysas för då hinner de inte tina under den varmare perioden. Djuren måste också kunna ta upp syre från den extremt syrefattiga atmosfären. Samtidigt måste de på något sätt skydda sig mot koldioxid som är Marsatmosfärens huvudsakliga beståndsdel. Koldioxid tas upp och sprids i vävnaderna mycket snabbare än syre. Dessutom måste djuren kunna avge den koldioxid som blir resultatet av förbränningen i kroppen.

Eventuella djur på Mars har fördelen av att kunna vara gracilare byggda än jordens djur. De påverkas bara av knappa 40 procent av jordens gravitation. Ett djur med en massa som motsvarar 1 000 kilo på jorden skulle belasta sina ben med bara 380 kilo på Mars. Den fördelen väger dock lätt mot alla andra problem att utveckla Marsdjur.

GÖRAN BJÖRNHAG

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor