Jätteplaneten Jupiter gav oss vatten

Astronomer hävdar nu att det krävs en jätteplanet för att en mindre planet ska kunna bli som jorden.
Text Jens Ergon
Publicerad

Enligt franska, italienska och amerikanska astronomer kan jätteplaneten Jupiter genom sin dragningskraft en gång ha slungat meteoriter mot jorden, vilka tillförde det vatten som nu utgör jordens hav. Bombardemanget ägde rum strax efter det att jorden och de andra planeterna hade bildats för fyra och en halv miljarder år sedan. Meteoriterna var resterna av det material som ännu inte hade klumpats ihop till någon planet. Jätteplaneten Jupiter är den största i vårt solsystem. Den rör sig i en bana utanför jordens. Astronomernas budskap är att om inte Jupiter hade funnits där, så skulle de vattenrika meteoriterna inte slungats in mot jorden.

Diskussionen om hur jorden har fått sitt vatten är inte ny. Den bottnar i undersökningar av hur mycket s k deuterium – tungt väte – som finns i jordens vatten. Det har visat sig att andelen är långt större än i t ex solen, eller vad som bedöms ha funnits i det gasmoln ur vilket solsystemet en gång bildades. Ett förslag har varit att kometer fört vattnet till jorden – men kometerna tycks innehålla för mycket deuterium. Nu föreslås alltså i stället att meteoriter har tillfört stora delar av jordens vatten.

Frågan har avgörande betydelse för hur sannolikt det är att finna livgivande planeter liknande jorden kring andra stjärnor. På senare år har astronomerna upptäckt ett femtiotal planetsystem runt andra stjärnor än solen. De som hittills har upptäckts tycks mycket olika vårt eget. Astronomerna bedömer ändå chansen relativt god att finna planeter liknande jorden, på rätt avstånd från respektive stjärnor för att kunna hysa liv. Men om det, förutom att det ska finnas jordliknande planeter på rätt avstånd, dessutom krävs att en jätteplanet liknande Jupiter ska finnas, som slungat meteoriter med vatten mot planeten, så minskar chansen att finna andra ”jordar”. Kanske är vår planet en riktig lyckträff!

Text Jens Ergon
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor