Billigare supraledare på gång

Kanske är magnesiumdiborid ämnet som ska kunna överföra starkström i stor skala utan förluster.
Text Jens Ergon
Publicerad
I mars i år publicerades en upptäckt som kan innebära det största genombrottet i forskningen om supraledning sedan den Nobelprisbelönade upptäckten av s k högtemperatursupraledare år 1986. I vad som tillhör de kortaste vetenskapliga rapporterna i tidskriften Natures historia redogjorde Jun Akimitsu och hans japanska forskarkolleger för upptäckten att magnesiumdiborid är supraledande upp till 39 grader över den absoluta nollpunkten.

Ända sedan 1986 har fysiker arbetat med att skapa billiga högtemperatursupraledare som är praktiskt användbara i stor skala. Men även om man har fått fram supraledande material som fungerar vid bra mycket högre temperaturer än magnesiumdiborid så begränsas deras praktiska användbarhet av olika skäl – de är komplicerade att hantera och dessutom svåra att förstå teoretiskt. Eftersom magnesiumdiborid är billigare och enklare att ta fram har förhoppningarna under våren varit stora.

En febril forskningsverksamhet kring magnesiumdiborid drog omedelbart i gång. Och det med en hastighet som har förvånat de inblandade forskarna själva. Flera problem som återstår för att kunna använda den nyupptäckta supraledaren där det är verkligt intressant – att utan förluster överföra starkström i stor skala – har redan börjat undanröjas.

Borid ska det vara

I notisen ”Billigare supraledare på gång” står det felaktigt att ämnet heter magnesiumdibromid, men ämnet ska vara magnesiumdiborid, MgB2, och inget annat.

Text Jens Ergon
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor