Vatten bortom vårt planetsystem

Rymdburet teleskop har upptäckt ett av livets grundingredienser intill döende stjärna.
Text Jens Ergon
Publicerad

Astronomer har med det rymdburna radioteleskopet SWAS (Submillimeter Wave Astronomy Satellite) upptäckt vatten kring den döende stjärnan CW Leonis, 500 ljusår bort. Upptäckten presenterades nyligen i tidskriften Nature.

Forskarna hade inte förväntat sig att finna spår av vatten i det spektrum man analyserade från stjärnan. Stjärnan innehåller mycket kol och befinner sig i slutet av sin levnad. Att det skulle finnas ansenliga mängder vatten i själva stjärnan håller astronomerna för mycket osannolikt. Den förklaring man istället har till vattnet är att det handlar om vattenångan från en stor mängd kometer som förångats av hettan från stjärnan. Kometer består till stor del av fruset vatten och antas vara restprodukter från bildandet av planetsystem.

För att åstadkomma så mycket vatten som nu upptäckts runt CW Leonis krävs flera hundra miljarder kometer. Men detta oroar inte forskarna: så många kometer antas en gång ha funnits i de bälten av kometer som omger vår egen sol. Hypotesen är att liknande bälten av kometer runt CW Leonis förångats i stora mängder när stjärnan under slutet av sin levnad svält upp till en jätte. Stämmer astronomernas idéer är det en av de första bekräftelserna på vatten runt en främmande stjärna – och ett indirekt stöd för att också främmande planetsystem kan innehålla rikligt med vatten – ett av livets grundläggande ämnen.

Text Jens Ergon
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor