Udda siffror kring röstandet

När sammanräkningen var klar visade det sig att bara en person, av alla drygt 3 300 röstande, hade röstat som genomsnittet.
Publicerad

3 390 personer röstade

2 118 personer har röstat på kunskapsflykt, det ord som fick flest röster

76 personer har röstat på mobilie, det ord som fick minst antal röster

1 person, Kurt Johansson i Ockelbo, har röstat på samtliga vinnande förslag

1 965 olika egna förslag har kommit in

1 285 personer (38 procent) har gett minst ett eget förslag

35 personer har gett egna förslag på alla tio ord

185 personer har föreslagit kartongvin, det egna ord som flest föreslog

2 081 personer röstade på något utländskt ord

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor