Hjärnbruksfacit

Publicerad
Facit serier1) k (runradens första bokstäver)2) Storsjön (Sveriges till ytan största sjöar)3) Jupiter (de s k Jupiterlika planeterna i ordning utifrån)4) 2 (pi)5) epok (geologiska tidsskalor i rangordning)6) Larsson (vanligaste svenska efternamnen)7) kol (de sex första grundämnena)8) 101 (1, 2, 3, 4, 5 men skrivet med 2 som bas)9) måndag (veckodagarna för varje månads första dag år 2002).10) Ingvar Carlsson (Sveriges statsministrar i omvänd kronologisk ordning)11) Höga kusten-bron (Sveriges längsta broar)12) Europa (Jupiters månar i storleksordning)13) bengali (världens största språk ordnade efter antalet talare)14) s (bokstäverna i ordet ”serie” i bokstavsordning)15) Frihetsgudinnan (rang-ordning av världens fem mest berömda turistattraktioner enligt svenska folket i stor representativ enkät; nr sex är – Disneyland! 16) Vallquist (samtliga innehavare av stol nr 13 i Svenska Akademien sedan 1786.17) sex (de sex första räkneorden på isländska)18) Gibit (de i datorsammanhang vanliga uttrycken kilobit, megabit och gigabit kan förkortas kbit, Mbit, respektive Gbit. Men datatermgruppen rekommenderar termerna kibibit för 1 024 bit (vilket ska förkortas Kibit), mebibit för 1 048 576 bit (Mibit) respektive gibibit 1 073 741 824 bit (Gibit).19) Silvia (samtliga svenska Bernadottedrottningar)Träningsredskap Bild a är påhittad.Foto och fotomontage: Michael Melanson

Torsdag, inte måndag

Serie 9: augusti börjar med en torsdag. I papperstidningens facit står det felaktigt att den börjar på en måndag.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor