Solskygga mikrober förutsäger liv på Mars

Mikrober i underjorden trivs bra helt utan solljus.
Publicerad

Långt nere i ett varmt, vulkaniskt berg i Idaho, USA, har en amerikansk forskargrupp hittat resterna av en mikrobkoloni som uteslutande använder väte som energikälla. Fyndet beskrivs i tidskriften Nature. Liknande kolonier har tidigare hittats i det svenska och finska urberget där koncentrationen av vätgas är ovanligt hög, samt i Colorado River i staten Washington i USA. De nyfunna mikroberna är nära släkt med de allra tidigaste livsformerna som utvecklades på jorden. Upptäckten stöder teorin om att liknande mikrober skulle kunna frodas långt under ytan på vår grannplanet Mars, där forskare tror att det har funnits rinnande vatten.

– Om man ska leta efter organismer på andra planeter tycker jag att man ska leta i underjorden, säger Karsten Pedersen, som är professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

– Speciellt om planeten ligger långt från solen så är vätgas från planetens underjord en mycket bra energikälla.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor