Hänförande vinnare

Populär tävling avgjord.
Publicerad

Vetenskapsfestivalen i Göteborg utlyser varje år en uppsatstävling för skolorna. Årets uppgift var att som vetenskapsjournalist skriva om en vetenskaplig expedition, men utan verklighetens begränsningar. 1500 elever från ungdomsskolans alla stadier deltog i tävlingen. I juryns motivering heter det bl a att vinnarna på ett intresseväckande sätt har hänfört juryn genom att blanda fantasi och verklighet. Dessutom har de visat prov på ett stort och varierat ordförråd och därmed på att deras språk bär. På www.fof.se/vinnare kan ni läsa prov på detta.

Vinnare: Lågstadiet, 1:a pris, Carl Lagerkvist, Resan till jordens medelpunkt. Mellanstadiet, 1:a pris, Sabine Söderberg, Späckhuggarna.Högstadiet, 1:a pris, Isabell Mellström, Hemlig Resa. Gymnasiet, 1:a pris, Martin Westin, Det sista frågetecknet.

I juryn medverkade Sture Allén, professor em, Lena Liljeborg, SVT, Cecilia Christner Riad, F&F, och Christian Sandberg, Vetenskapsfestivalen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor