På nätet den 8 oktober

Användningen av alternativ medicin ökar stadigt. Och nu ökar också skolmedicinens intresse för alternativ medicin. Genom tiderna har det rått en maktkamp däremellan. Läs om det i nästa nummer av Forskning & Framsteg.
Publicerad

Det är tio år sedan kriget i Bosnien. Ett krig som har förklarats med att det skulle finnas en särskild ”balkankultur”, att sydöstra Europa är att betrakta som en ”oeuropeisk del”. Men i nummer 7/02 av Forskning & Framsteg bemöts den bilden.

Om ni är svampplockare bör ni läsa nästa nummer av Forskning & Framsteg innan ni ger er ut i skogen. Många av de svampar som vi har ätit sedan länge har nämligen på senare tid visat sig vara mycket giftiga. Forskare menar att vi inte ens borde tala om matsvamp eftersom svamp inte är föda i vanlig mening utan snarare krydda.

De globala förhandlingarna om våra klimatproblem har kännetecknats av förhinder. Olika länder har angripit problemet på väldigt olika sätt. Nu skriver vi förhandlingarnas historia.

Ett multiversum, d v s ett bubblande hav av nya världar där naturlagarna är helt olika våra. Så tänker sig Sir Martin Rees, en av världens främsta astronomer, universum. Läs mer i Forskning & Framstegs intervju.

För snart en miljard år sedan var Hallands berg höga som Himalaya. Beviset är spår av bergarten eklogit i berggrunden. Det kan ni läsa mer om i 7/02.

Och så får ni stifta bekantskap med bläckfisken som är en riktig härmapa!

Väl mött!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor