Oljemålningar tvättas med laser

UV-ljus skadar konstskatter, men kan också användas vid restaurering av tavlor.
Publicerad

Oljemålningar förändras med tiden. Lager av fernissa som skyddar oljefärgen bryts ner av ljuset så att tavlan gulnar och ytan mattas av.

– Det är främst UV-komponenten i dagsljuset som skadar fernissan. På museerna kan man skydda tavlorna från dagsljus, men trots det måste vi ibland avlägsna ett eller flera skikt av fernissa från gamla tavlor, säger Rickard Becklén. Han är konservator på Nationalmuseum i Stockholm.

Det är en grannlaga och tidskrävande uppgift att med lösningsmedel och skalpell få bort gulnad och sprucken fernissa utan att skada underliggande fernisskikt och oljefärgen. Fernissa kan ha olika sammansättning, och varje blandning kräver sitt speciella lösningsmedel.

Nu har spanska forskare utvecklat ett sätt som är både snabbare och säkrare, rapporterar tidningen New Scientist. Märkligt nog baserar sig metoden på just UV-ljus. Med ljus av en bestämd våglängd som produceras av en s k kryptonfluoridgaslaser bränner man bort fernissan. En särskild anordning analyserar de gaser som bildas. Så fort den upptäcker underliggande skikt av fernissa eller oljefärg i gasen varnas konservatorn. På så sätt kan han eller hon sluta behandlingen vid exakt rätt ytnivå.

Rickard Becklén berättar att det i Sverige gjorts försök med laser för att rengöra känsliga skulpturer av marmor och gips.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor