Hjärnbruksfacit

Lösningen till hjärnbruket.
Publicerad

Stefan ändrar sig

I verkligheten har Mia inte oändligt med pengar. Det betyder attsannolikheten för att ett byte ska vara lyckosamt minskar ju större summaStefan ser när han öppnar sitt kuvert. Meningen ”chansen är lika för bådaalternativen” är alltså inte korrekt. Men även om Mia hade oändligt medpengar är resonemanget felaktigt. Då är dock lösningen svårare. Felet kansägas ligga i meningen ”I snitt betyder det 1,15x kronor om han byter”. Dets k förväntade värdet är inte 1,15x. Bland matematiker är det dockomtvistat hur lösningen ser ut.

Läs mer om den förmodade paradoxen på www.fof.se.

Var träffas vi

  • bar eller dansställe 35%
  • bekanta (redan utmärkt) 34%
  • jobbet eller skolan 13%
  • hobbyverksamhet 7%
  • kontaktannons 1%

Källa: Sex i Sverige 1996, Folkhälsoinstitutet

Publicerad

Hjärnbruksfacit

Lösningen till hjärnbruket.
Publicerad

Schackproblemet

Rätt svar är alternativ 1.

Kasparov spelade 27.Td7xf7

Draget är inledningen på en serie drag som ger vit avgörande fördel.

27…Tf8xf7 28.Td3-d8+ Lg7-f8 29.Le3-h6

Nu har svarts pjäser låsts fast fullständigt. Vit hotar att ta löparen på f8 med sitt torn på d8, och det är schack och matt. Löparen på h6 garderar tornet, och damen på c4 gör att svarts torn på f7 inte kan slå tillbaka. Svart måste därför gardera fältet f8 med sin dam.29…Db2-a3

Nu kan vit när som helst slå på f8 och få dam mot svarts torn. Detta ger en trolig vinstställning. Men varför skynda? Svart sitter i ett skruvstäd och kan inte göra någonting. Kasparov bygger därför upp sin ställning och slår på f8 först när det är avgörande.

30.Dc4-e6 Da3-c5 31.h3-h4 Dc5-b4 32.f3-f4 Db4-b1+ 33.Kg1-h2 Db1-b4 34.Kh2-g2 Db4-a3 35.h4-h5 g6xh5 36.f4-f5 Da3-b4 37.Td8xf8+ Db4xf8 38.Lh6xf8 Kg8xf8 39.f5-f6 Tf7xf6 1-0 och svart gav samtidigt upp.

Avslutningsdraget är förstås helt meningslöst, eftersom vit blir dam över. Det naturliga draget är i stället 39…Kf8-g8. Men datorn menar att det draget gör att svart snabbare blir schack och matt. För att vara exakt i sex drag efter 39…Kf8-g8 40.Kg2-g3 a6-a5 41.Kg3-h4 a5-a4 42.Kh4-g5 a4-a3 43.Kg5-h6 a3-a2 44.De6-e8+ Tf7-f8 45.f6-f7+ Kg8-h8 46.De8xf8 med schack och matt.

Ovanlig uggla

Tornugglan är mest sällsynt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor