Nödvändiga för hantverkare

Kan du dela tre lika stora kvadrater i sammanlagt högst nio delar och sedan lägga ihop dem till en ny kvadrat?
Publicerad

Problemet med de tre kvadraterna är en gammal klassiker med mer än 1 000 år på nacken. Uppgiften härstammar från Kitab fima yahtaju ilayhi al-sani’ min a`mal al-handasa (Geometriska konstruktioner nödvändiga för hantverkare) av Mohammad Abu’l-Wafa al-Buzjani (939–998), betydande persisk matematiker och astronom verksam i Bagdad. Facit på sidan 61.Den vanligaste typen av geometriska indelningspussel kallas för tangram. De lär ha förekommit i Kina redan för ett par tusen år sedan. Tidigare kallades också spelet för det kinesiska pusslet. Det första kända tangramliknande pusslet finns i Stomachion, en avhandling som tillskrivs Arkimedes.Mycket mer om dessa indelningspussel, deras historia och fler problem hittar du på fof.se.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor