Hur populär är kloning?

Rangordna tre sökord efter hur ofta de används.
Publicerad

Över 200 sökningar per dag görs på Forskning &Framstegs webbplats. Många är unika, som ölsjappeller vildhund, ord som bara sökts en gång det senaste året. Men betydligtfler används gång på gång.

Försök rangordna följande tre sökord efter hur populära de är:

  • Napoleon
  • Venus
  • kloning

Inget av dessa ord ligger dock på första plats. Kan du gissa vilket som är det populäraste sökordet på fof.se?

Facit till ’Hur populär är kloning?’

  • Venus (plats 7)
  • kloning (plats 13)
  • Napoleon (plats 223)
  • Populäraste sökordet är genteknik, som söks oftare äntre gånger om dagen, följt av planeterna Mars, Pluto, Merkurius och Jupitersom var och en söks drygt två gånger om dagen.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor