Sov på saken!

En god natts sömn kan visa vägen vid matematiska problem, visar tyska forskare.
Publicerad

Det finns många exempel på att lösningar på problem kan komma till oss under sömnen. I ett listigt experiment har nu hjärnforskaren Jan Born och hans medarbetare vid Universität zu Lübeck, Tyskland, funnit att sömnen kan befrämja nya insikter när man har skapat en minnesbild av problemet innan man går och lägger sig. Studien presenteras i tidskriften Nature.

I experimentet fick 66 försökspersoner lösa en matematisk uppgift. Ur åtta siffror långa talserier som enbart bestod av siffrorna 1, 4 och 9 skulle de med hjälp av två regler komma fram till ett sluttal. Men talserierna var konstruerade på ett sådant sätt att det fanns en hemlig, tredje regel: Svarsseriernas sista sex framräknade tal var spegelvända och den andra framräknade siffran var alltid densamma som sluttalet.

– Utformningen gör att när vi i testsituationen sedan mäter reaktionstiden för deltagarnas svar kan vi direkt se när de kom till insikt, eftersom de då får fram sluttalet redan efter två beräkningar, i stället för efter sju, säger Jan Born.

Alla försökspersonerna fick först träna tre gånger. Därefter fick en grupp deltagare sova åtta timmar, medan andra läste tidningar eller spelade spel. När de sedan testades och gjorde uppgiften igen hade 60 procent av dem som fått sova kommit till insikt om den tredje regeln, medan detta bara gällde var femte i kontrollgruppen.

– Vi tror att detta beror på att minnen omvandlas och flyttas mellan olika delar av hjärnan under sömnen. Att de nyinlagrade minnena av arbetsuppgiften lagras om skapar möjligheter att se problemet på nya sätt och ökar chansen till nya insikter, säger Jan Born.

Nu ska gruppen se om samma princip gäller för problem som inte är rent matematiska.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor