Parapsykologi motverkar ockultism

Adrian Parker besvarar Björn Fjæstads svar på sin återkoppling om parapsykologiprofessuren i Lund.
Publicerad

Att University of Edinburgh avråder studenter från att doktorera i parapsykologi utan vidare tankar beror på att man inte vill få dit en massa New Age-folk som ger parapsykologin dåligt rykte. Avhandlingarna ska fylla de höga metodologiska kraven inom parapsykologi och även berika ett etablerat område inom psykologi. Av denna anledning är det klokt att professuren i Lund är i psykologi och inte parapsykologi.

Jag instämmer med Björn Fjæstad att psi (paranormala fenomen) inte är bevisat, trots att det finns en mängd välkontrollerade undersökningar (se min webbplats) som skulle ha räckt om det hade varit ett annat område. Min åsikt är att dessa fenomen vid första anblicken är så främmande för vårt intellekt att de – om de nu finns – knappast kan anses vara bevisade förrän vi har fått grepp om vad de egentligen handlar om.

Men att utan vidare avvisa hela området riskerar att äventyra allmänhetens förtroende för vetenskap och uppmuntra ockultismens frammarsch.

ADRIAN PARKER, Göteborgs universitet

Svar:

Om det vore så att Adrian Parker eller någon annan, under sedvanlig vetenskaplig kontroll, kan demonstrera vilken som helst paranormal förmåga, så kan denna person inom tio dagar hämta hem en miljon dollar (se länken till James Randis webbplats till höger). Någon bakomliggande teori behöver inte presenteras.

Eftersom parapsykologer ständigt klagar över brist på forskningsbidrag, borde denna utmaning vara ytterst attraktiv. Ännu har dock inte någon klarat ens försöksomgången. Detta styrker mitt konstaterande att upprepbara bevis på fenomenens existens inte föreligger.

BJÖRN FJÆSTAD

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor