Boken som visst lästes

Publicerad

Astronomihistorikern Owen Gingerich har sedan början av 1970-talet åkt världen runt för att söka upp vartenda bevarat exemplar av första och andra utgåvan av Nikolaus Copernicus De Revolutionibus. Han hittade 600 exemplar, och genom att kartlägga varje boks historia och läsa anteckningarna i marginalerna har han fått en bild av hur samtiden läste Copernicus teser om en ny, heliocentrisk världsbild.

Titeln The book nobody read är en ironisk blinkning till författaren Arthur Koestler, som hävdade att De Revolutionibus trots sitt epokgörande innehåll var så tråkig att ingen orkade läsa den. Men Gingerichs detektivarbete kan nu ge en helt ny bild. Generationer av astronomer och matematiker inte bara läste och kommenterade De Revolutionibus flitigt, de var också mäkta imponerade.

I The book nobody read får läsaren följa Gingerich De Revolutionibus-jakt bland dammiga bibliotek och på bokauktioner, varvat med historiska återblickar till den tid då den unge matematikern Georg Rethicus knackade på hos Copernicus i katedralen i Frombork, och de båda satte sig ner och skrev en bok som förändrade världen.

The book nobody read

Gingerich, Owen
Walker & Company

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor