Väderleksrapport från forntida Grönland

I en rekordlång isborrkärna från norra Grönland finns klimathistorien i detalj.
Publicerad

För första gången har en iskärna som visar övergången från en värmeperiod till en istid hämtats ur inlandsisen på Grönland. Den 3 085 meter långa isborrkärnan innehåller lager av snö från de senaste 123 000 åren.

Den senaste istiden, som startade för 115 000 år sedan, föregicks av den varma klimatperioden Eem, då temperaturen var flera grader varmare än i dag. Övergången från Eem till istid skedde genom en gradvis avkylning som tog flera tusen år. Analyserna av iskärnan kommer att ge svar på hur klimatet ställer om från värmeperiod till istid. Borrkärnan är mycket detaljerad, med en centimeter is från varje enskilt år i den äldsta delen.

– Kunskap om klimatvariationer kan vi få från många källor, exempelvis sediment som avsatts i haven. Det är dock bara de stora inlandsisarna som kan avslöja atmosfärens innehåll av växthusgaser genom alla de små luftbubblor som stängts inne i isen, säger Margareta Hansson, docent vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

North Greenland Ice Core Project, NGRIP, är ett internationellt projekt som samordnas från Niels Bohr-institutet, Köpenhamns universitet. Sverige har deltagit i fältarbetet på Grönland, och iskärnans innehåll av partiklar och lösta ämnen analyseras nu av forskare vid Stockholms universitet. Resultaten kommer att avslöja hur halterna av partiklar och olika gaser i atmosfären har varierat och hur detta har påverkat klimatet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor