Varierande pris skulle få elen att räcka

På en elektronisk elmarknad med olika timpris kan "smarta hus" reglera när de kan köpa in el.
Publicerad

Effektbrist i elnätet är i dag ett problem. En extremt kall vinterdag är marginalen mellan maximal elproduktion och kundernas förbrukning inte mer än 200 megawatt. Detta kan jämföras med den återstående reaktorn i Barsebäck, vars effekt är drygt 600 megawatt. En av orsakerna är att konsumenternas elpris slås ut över längre tid och att det därför saknas incitament att spara när förbrukningen är som högst.

– Genom ett nytt system kan såväl höga som låga timpriser slå igenom hela vägen ut till slutanvändaren, som därmed kan välja om de vill följa ett fast pris eller aktivt delta i den varierade prisbilden, säger Per Carlsson, forskare vid industriforskningskonsortiet EnerSearch som nyligen doktorerat vid Uppsala universitet.

Konsumenten kan också välja att utnyttja sin flexibilitet till att lägga så mycket som möjligt av sin konsumtion på lågkostnadstid och undvika att exempelvis köra värme- och kylningsutrustning under högkostnadstid.

Han föreslår i sin avhandling att elkonsumenter och småskaliga elproducenter ska kunna handla på marknader där el köps och säljs timme för timme. Per Carlsson har utvecklat datorprogram som automatiskt kan handla med el åt sådana mindre aktörer. Exempelvis kan ett ”smart hus” upprätthålla en viss komfortnivå och tillräckligt med varmvatten genom att förbruka el vid tider på dygnet och i veckan då priset är relativt lågt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor