Aftonbladet förvillar om vädret

Hela Sverige får dåligt väder fram till omkring den 20 juli. Sedan blir det soligt och varmt. Det förutspår Aftonbladets väderexpert Wolfgang Röder - som oftast har fel.
Publicerad

Under de senaste nio åren har Aftonbladet låtit Wolfgang Röder sia om vädret i god tid före semestrarna. Den tyske väderexperten är mycket pålitlig, enligt tidningens egen granskning: ungefär två tredjedelar av hans långtidsprognoser har visat sig vara i stort sett korrekta. Det skriver Per-Ola Ohlsson, författare till dussintals artiklar om Wolfgang Röder och hans prognoser.

Hur har du utvärderat prognoserna?

– Det kanske är litet starkt att kalla det utvärdering. Jag har räknat på känsla och mest tittat på de stora dragen, säger Per-Ola Ohlsson.

Han har inte systematiskt jämfört prognosernas uppgifter med fakta om hur vädret faktiskt blev.

Flygplatsmeteorologen Peo Ganerlöv på Arlanda har varit betydligt mer noggrann. Han har gått igenom alla Wolfgang Röders prognoser för månaderna juni, juli och augusti i östra Svealand ända sedan år 1997. I hans granskning ingick prognoser för sammanlagt 24 sommarmånader. Av dem fick elva godkänt betyg.

– Det blir ungefär som att singla slant, säger Peo Ganerlöv.

I viss mån är hans granskning subjektiv. Men så långt som möjligt har han använt samma metoder som när han utvärderar prognoser för vädret på Arlanda flygplats. Och han menar att uppgiften om att Röder skulle lyckas med ungefär två tredjedelar av sina långtidsprognoser är helt obegriplig.

– Vi brukar vara nöjda om vi lyckas så bra med våra prognoser för tre-fyra dygn, säger Peo Ganerlöv.

För längre prognoser ökar osäkerheten. Ett minimalt fel kan växa sig bortom alla gränser när meteorologernas datorer med hjälp av kända naturlagar räknar sig in i framtidens väder. Därför vågar meteorologer sällan uttala sig om vädrets skiftningar längre än två veckor framåt.

Men Wolfgang Röder tvekar inte. I maj förra året utlovade han en kanonsommar, och gav själv prognosen 75 till 80 procents tillförlitlighet. Betyget i Peo Ganerlövs utvärdering blev ”ej godkänt”.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor