Är det rätt att gynna miljöbilar?

Miljöbilar favoriseras med lägre parkeringsavgifter, lägre fordonsskatt, lägre förmånsvärde och befrielse från trängselavgifter. Men definitionen av miljöbilar är oklar. Är det ändå rätt att gynna miljöbilar?
Publicerad

(1) Ja, och de borde gynnas ännu mer.
(2) Ja, de gynnas lagom.
(3) Ja, de bör gynnas men inte fullt så mycket.
(4) Nej, de bör inte gynnas.

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast den 19 september.

Förra numrets fråga:
Är det en bra idé med sammanhållna läkarjournaler?
Ja 63 procent. Nej 37 procent.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor