Y avgör

Från början är alla flickor.
Publicerad

Under sin första månad är fostret utan kön, och det är först omkring den femte fosterveckan som fostret väljer väg och utvecklar äggstockar eller testiklar. För att fostret ska avvika från den väg som automatiskt leder till att en flicka föds, krävs en fungerande Y-kromosom. För att det ska bli en pojke måste nämligen den så kallade SRY-genen på Y-kromosomen slå på. SRY är en förkortning av engelskans ²sex-determining region on the Y chromosome².

Genen hittades 1990. Trots sin litenhet (den kodar för ett protein med bara 204 aminosyror) är den potent. Det visade sig i ett experiment där en enda kopia av genen injicerades i ett normalt musägg med den honliga kromosomuppsättningen XX. Musen som föddes var trots det hane.

SRY påverkar flera andra gener och ser till att testiklar utvecklas. Dessa börjar sedan tillverka testosteron, och ytterligare ett hormon(antimüllerhormon) som ser till att hämma utvecklingen av kvinnliga könsorgan.

Många av de avvikelser som ligger bakom oklar könstillhörighet beror på att det bildas för litet testosteron eller på att det inte finns mottagarmolekyler.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor