Vad menas med muselmaner?

Det finns likheter mellan de apatiska flyktingbarnen och den totala uppgivenhet som drabbade vissa fångar i nazistiska koncentrationsläger. I Auschwitz kallades en människa som vänt sig bort från livet för muselman. Ordet knyter an till en historisk bild av muslimer i Europa.
Publicerad

Fråga:

Vad menades med ”muselmanerna” i de nazistiska koncentrationslägren? Varifrån kommer ordet? Det nämndes i artikeln om de apatiska flyktingbarnen i F&F 5/05.

Svar:

Ordet muselman är en äldre benämning på muslim. Det är en förvrängning av det persiska ordet för muslim. I det nazistiska koncentrationslägret Auschwitz i södra Polen användes beteckningen ”Muselmann” på fångar som var apatiska och hade tappat livsviljan.

Överlevaren Primo Levi, som skrivit flera böcker om sin tid i just Auschwitz, beskriver i Vad är en människa? de så kallade muselmanerna: ”Alla muselmaner som hamnar i gasen har samma historia bakom sig.” Sedan de anlänt till lägret har de på grund av någon vardaglig händelse sackat efter eller inte lärt sig tyska eller förstått labyrinten av lagar i lägren: ”Deras liv i lägret är kort, men deras antal är oändligt”, fortsätter Primo Levi. ”Man tvekar att kalla dem levande: man tvekar att kalla deras död för död, den som de inte fruktar därför att de är alltför trötta för att uppfatta den.”

Förintelseforskaren och filosofiprofessorn Giorgio Agamben har i sin bok Remnants of Auschwitz berört begreppets tillkomst och har flera hypoteser. Troligen har det med en äldre, rentav medeltida syn på muslimer att göra. De uppfattades som fatalister som trodde att allt var förutbestämt – därav likgiltigheten. I Europa fanns också under första hälften av 1900-talet en syn på muslimer som försvagade, fattiga och till och med sjuka. Det sönderfallande osmanska (muslimska) imperiet betraktades som efterblivet och kallades allmänt för hundra år sedan ”Europas sjuke man”. Ordet islam betyder dessutom ”underkastelse” eller ”kapitulation”, vilket kanske kom att överföras på de fångar som utan att protestera gick in i gaskamrarna. En annan hypotes som framförts av andra förintelseforskare är att man liknade de utmattade fångarna vid muslimer i böneställning.

Helt säker på hur begreppet uppstått är man alltså inte. Samtidigt är det paradoxalt att judarna som mördades inte kallades judar – utan muslimer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor