Kvinnor med alkoholproblem är sjukskrivna längre

Gunnel Hensing, docent i socialmedicin, har undersökt hur det ser ut i WAG-materialet vad gäller sjukskrivna kvinnor och alkohol.
Publicerad

Kvinnor som forskarna funnit har alkoholproblem av någon grad, är sjukskrivna fler dagar än andra. Exempelvis var kvinnor med alkoholproblem som sjukskrevs för muskel- och skelettvärk sjukskrivna i genomsnitt 95 dagar under två år. Det kan jämföras med 24 dagar för kvinnor utan alkoholproblem, men med samma sjukskrivningsdiagnos. Kvinnor med alkoholproblem tycks också ha en större risk att bli förtidspensionerade tidigare än andra kvinnor.

I en ny, ännu opublicerad studie, har forskarna vänt på steken och undersökt om sjukskrivning i sig ökar kvinnors risk att drabbas av alkoholproblem.

– Vi hittade ingen sådan koppling. Tvärtom rapporterade vissa kvinnor med psykiatriska diagnoser och som varit sjukskrivna under fem-årsuppföljningen att de mådde psykiskt bättre än för fem år sedan. Någon förändring av alkoholkonsumtionen tycktes inte heller ha skett. En förklaring kan ju vara att de haft ett mycket pressat arbetsliv och att sjukskrivningsperioderna gett dem en möjlighet att varva ned eller återhämta sig, säger Gunnel Hensing.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor