Planeter i vardande

Även misslyckade stjärnor kan skaffa sig planeter, visar ny forskning.
Publicerad

Astronomer har för första gången sett tecken till planetbildning kring bruna dvärgar, stjärnlika objekt som är för små och för kalla för att tända som riktiga stjärnor.

De sex nu undersökta bruna dvärgarna väger 40 till 70 gånger mer än Jupiter, ligger på södra stjärnhimlen och är relativt unga – mellan en och tre miljoner år. Med hjälp av Nasas Spitzerteleskop har man kunnat se att i en skiva runt dessa ministjärnor rör sig gas, mikroskopiska kristaller och stoftpartiklar som tros kunna utgöra frön till nya planeter.

Forskarna föreställer sig att planeterna byggs upp successivt, ungefär som när man rullar snöbollar till snögubbar. Allteftersom de små partiklarna klumpas ihop och klumparna så småningom kolliderar med varandra, bildas allt större kroppar som rör sig i banor runt den bruna dvärgen. Till slut skulle de kunna bli en planet.

Astronomerna har även observerat att skivor runt dvärgarna plattas till och krymper något med tiden. Detta tolkar man också som ett resultat av planetbygget – molnet drar ihop sig när löst stoft binds och försvinner från dvärgens omgivning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor