Lars Salvius-priset till Forskning & Framsteg

Forskning & Framsteg har tilldelats det prestigefyllda Lars Salvius-priset på 100 000 kronor.
Publicerad

Motiveringen lyder: ”Till Forskning & Framsteg som gjort mångåriga och förtjänstfulla insatser för ett sant upplysningsideal. Tidskriften är en fängslande mötesplats för förståelsen mellan vetenskapen och en kunskapssökande allmänhet.”

Bland tidigare pristagare finns tv-producenten Hans Furuhagen, Dagens Nyheters språkvårdare Catharina Grünbaum och skådespelaren Helge Skoog.

Den prisutdelande Lars Salvius-föreningen har tre medlemmar: Föreningen Sveriges Tidskrifter, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund. Föreningen och priset har sitt namn efter Lars Salvius, som var en innovativ förläggare och boktryckare på 1700-talet. Bland annat gav han ut den vetenskapliga tidskriften Lärda Tidningar. Dessutom moderniserade han svensk stavning och grammatik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor