Nya radiostrålande stjärnor

Signalerna är ytterst oregelbundna.
Publicerad

Med hjälp av radioteleskopet Parkes i Australien har brittiska astronomer fångat signaler från stjärnor som nästan inte gör något väsen alls av sig.

Stjärnorna är en sorts magnetiska radiopulsarer: mycket kompakta objekt som sänder ut strålning när de roterar kring sin axel.

Några gånger per dygn piper de till i mellan 2 och 30 tusendelar av en sekund. Dessa korta signaler kommer dessutom ytterst oregelbundet. Det kan dröja allt mellan 4 minuter och 3 timmar innan en ny kort radiopuls gör sig hörd.

Astronomerna hade från början svårt att tro att de faktiskt mätte pulsarljud. Men efter att ha identifierat elva sådana oregelbundna radiokällor på olika håll i Vintergatan misstänker forskarna nu att det kan finnas många fler.

Vad som orsakar oregelbundenheten har astronomerna ännu ingen aning om.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor