En isfontän på Saturnus måne

Nya bilder från rymdsonden Cassini bekräftar vad forskarna redan tidigare trott.
Publicerad

Vatten kan gömmas under ytan på Enceladus, Saturnus sjätte största måne. Bilder på månens sydpol visar att den ser ut som en isfontän (t.v.). Vad dessa mikroskopiska iskristaller kommer ifrån kan forskarna bara spekulera om. Förmodligen är Enceladus så pass het inuti att vatten kan hålla sig flytande redan några tiotal meter under den isiga ytan. Under högt tryck skjuts vattnet upp i en kraftig, gejserliknande fontän.

Upptäckten av vatten löser även en annan gåta. När Cassinisonden närmade sig Saturnus mätte den kraftigt förhöjda mängder syre i närheten av solsystemets sjätte planet. Nu tror man att syret kommer från vattenmolekyler som slås sönder i syre och väte när de sprutas ut från Enceladus inre.

Så återstår den mest gäckande frågan av alla – kan närvaron av vatten innebära att även liv fått fäste på Enceladus?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor