I universumlandskapet

Hur kommer det sig att universum är så finstämt?
Publicerad

Att alla naturkonstanterna måste ha exakt de värden de har, annars skulle vi inte kunna finnas här? Denna einsteinska fråga om huruvida Gud hade något val när han skapade världsalltet har nu en chans att bli besvarad med hjälp av strängteorin. Teorin är ett matematiskt mycket avancerat försök att skapa en modell för allting, men, säger kritikerna, den har problemet att den inte löser bara vårt universums gåta, utan beskriver ett mycket stort antal möjliga världar.

Författaren Leonard Susskind är en av arkitekterna bakom strängteorin. Han hävdar att just mångfalden är teorins stora tillgång: med många olika lösningar är vårt universum ett naturligt inslag i detta, vad han kallar, universumlandskap. Detta beskriver han i en bitvis rätt personlig berättelse om den moderna fysiken, där idéer om genomtänkt design från gudomliga krafter är helt överflödiga.

The cosmic landscape

Susskind, Leonard
Little, Brown & Co

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor