Betyder nervaktiviteten samma sak för alla?

I artikeln av Susanna Radovic tänker man sig att syntetiskt tal skulle kunna framställas genom att elektroder placerade i hjärnans talcentrum registrerar hjärnans aktivitet när försökspersonen tänker på olika ord. Man skulle kunna bygga upp en databas över vilka nervceller som används för ett visst ord.
Text Mats Geier
Publicerad

Detta förefaller tänkbart, men artikeln går längre och undrar om man skulle kunna läsa folks tankar emot deras vilja. Man skulle kunna sätta in elektroder i hjärnan på en brottsling för att få fram vad vederbörande tänker. Signaler skulle man visserligen få, men är inte alla individer unika? Skulle den nervaktivitet som i min hjärna betyder ”Forskning & Framsteg” verkligen betyda detsamma i någon annans hjärna?

MATS GEIER

Svar:

Din fråga är befogad. Det finns, precis som du säger, väldigt lite som talar för att exakt samma neuroner skulle vara aktiva i olika personers hjärnor när de tänker på samma sak. Den databas man eventuellt skulle kunna bygga upp genom kontinuerliga mätningar av neural aktivitet kan således endast användas för att koda ”tankar” hos den person vars aktivitet man har registrerat.

Man bör i allmänhet vara försiktig när man drar generella slutsatser från den här typen av forskning. Intresset för att kunna ”läsa” brottslingars tankar har till exempel resulterat i studier som syftar till att få reda på om människor ljuger eller talar sanning. En forskargrupp ledd av psykiatriprofessor Daniel Langleben vid University of Pennsylvania fick stor uppmärksamhet i medierna när de visade att man kan se på en människas hjärnaktivitet huruvida hon ljuger eller talar sanning. Försöken handlade den gången om att bluffa eller vara uppriktig om vilket kort man har på hand, och det är inte alls säkert att andra former av lögner och bedrägeri skulle uppvisa samma förändringar i hjärnaktiviteten.

SUSANNA RADOVIC

Text Mats Geier
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor