Titan i närbild

Det tog 20 dagar för den europeiska sonden Huygens att komma fram till Titan från banan kring Saturnus och landa på ytan.

Medan Huygens med fallskärmar sjönk ner genom Titans tjocka gaslager sände den data till moderfarkosten Cassini. Gaslagret innehåller mest kväve, metan och andra kolföreningar.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor