Världens mesta träd

Världens rekordträd - äldst, mest massivt och med mest utsträckta grenverk.
Publicerad

Det äldsta trädet som man har känt till var 5 100 år gammalt och av furuarten Pinus longaeva. Det växte i Nevada, USA, men är nu nersågat.

Det äldsta nu levande trädet – Methuselah (efter den äldsta personen som omnämns i Bibeln, på svenska Metusalem) – är en 4 700 år gammal fura i Kalifornien.

Världens massivaste träd är det kaliforniska mammutträdet General Sherman. Det är 83,8 meter högt och har en omkrets på 31,3 meter och en diameter på 11,1 meter. Uppskattningsvis räcker General Shermans timmer till 5 miljarder tändstickor.

Världens högsta lövträd är en eukalyptus på 110 meter i Styx Valley, Tasmanien.

Största markytan i världen täcker ett fikonträd i botaniska trädgården i Kolkata (tidigare Calcutta) i Indien. Dess grenverk sträcker sig över 1,3 hektar mark.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor