Självförsörjande månbas på gång

Svensk forskare förordar långa vistelser i rymdutpost.
Publicerad

I december kom det officiella beskedet: USA ska bygga en permanent bas på månen. Förmodligen blir det i närheten av månens sydpol, den mest solbelysta platsen – man räknar med att utnyttja solen som energiskälla.

Det första veckolånga besöket planeras till år 2020, och så småningom ska vistelserna förlängas till sex månader. Niklas Järvstråt, docent i teknisk mekanik vid Högskolan Väst, förespråkar dock en mer permanent bosättning. Han har, med stöd från bland annat Nasa, undersökt hur ett system för självförsörjning skulle kunna byggas upp på månen.

– Det gäller att maximalt utnyttja de resurser som finns på platsen. Mångruset innehåller till exempel både syre och järn. Jag tror att om man designar systemet för att bli komplett självförsörjande skulle man kunna få en välfungerande rymdkoloni.

Knäckfrågan är att knyta ihop och minimera produktionssystemet. Principerna är desamma som de som gäller hemma på jorden – i stället för att till exempel skicka plogar till u-länderna är det bättre att bistå med en fabrik som tillverkar plogar.

Hur man än gör på månen lär det bli dyrt. Det skapar oro bland USA:s samarbetspartners kring den internationella rymdstationen. Kommer amerikanerna att överge det gamla projektet till förmån för ett nytt?

Fler svenskar sysslar med bosättning på månen. Bland annat har arkitektstudenter vid Lunds tekniska högskola arbetat med hur boendet kan se ut.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor