Testa dina fördomar

Testa dina fördomar på Gender-Career. Vad blev ditt resultat?
Publicerad

(1) Stark tendens att koppla manligt-karriär och kvinnligt-familj
(2) Måttlig tendens att koppla manligt-karriär och kvinnligt-familj
(3) Svag tendens att koppla manligt-karriär och kvinnligt-familj
(4) Ingen preferens
(5) Svag tendens att koppla manligt-familj och kvinnligt-karriär
(6) Måttlig tendens att koppla manligt-familj och kvinnligt-karriär
(7) Stark tendens att koppla manligt-familj och kvinnligt-karriär

Svara här på www.fof.se eller sänd ett vykort (med angivande av ditt kön) till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm.

Vi behöver ditt svar senast 17 april.

Förra numrets fråga: Hur många vargar bör vi ha i Sverige?

(1) Betydligt färre än i dag 13 %
(2) Något färre än i dag 6 %
(3) Ungefär som i dag 8 %
(4) Något fler än i dag 25 %
(5) Betydligt fler än i dag 48 %

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor