Rotary är inte som kommunistpartiet

Läste med stort intresse artikeln men reagerade mycket starkt på jämförelsen mellan det sovjetiska kommunistpartiet och Rotary.
Publicerad

Rotary är opolitiskt och religiöst neutralt och främjar höga etiska ideal inom alla yrkesområden. Rotary är en öppen, decentraliserad organisation och verkar för förståelse och fred mellan alla nationer och människor, bland annat genom insamlingar och u-landsprojekt.

Inget av detta gällde för det sovjetiska kommunistpartiet. Inte heller bestod partiet av ledande företrädare för olika yrken i samhället, något som är en grundsten i Rotary. Jämförelsen mellan de två organisationerna är sålunda uppenbart idiotisk.

FOLKE VESTERVALL, Helsingborg

Svar:

I artikeln sägs att kommunistpartiet kom ”att bli en mötesplats för eliten inom såväl politik som näringsliv, administration och forskning. Därmed fick partiet en funktion som kan jämföras med exempelvis Rotary i västvärlden”. I det påståendet ligger ingen moralisk värdering av Rotary.

Däremot har Folke Vestervall fel när han skriver att kommunistpartiet inte bestod av ledande företrädare för olika yrken i samhället. Tvärtom, den officiella tesen att kommunistpartiet utgjorde ett avantgarde ledde i praktiken till att vägen till befattningar som företagsledare, överläkare eller chefredaktör i allmänhet gick genom partiet.

Kommunistpartiet försökte intala världen att det hade skapat en ny sorts relationer mellan människor genom att hitta på egna namn för alla institutioner i samhället. Men det var trots allt människor som levde där, och i mycket betedde de sig som vi. Det är just för att kommunistpartiets professionella nätverk liknade våra som de kunnat överleva i de nya ekonomier som ersatt planhushållningen.

TORGNY HINNEMO

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor