Vanans makt över tanken

På bild 5 i artikeln ser man rader av maskiner drivna genom remmar från långa axlar i taket. Energikällan, en ångmaskin, fanns utanför själva maskinhallen.
Text Jan Hult
Publicerad

Att det är svårt att tänka radikalt nytt visas av hur elektrifieringen sedan genomfördes. Först ersattes ångmaskinen av en enda stor elmotor, och maskinhallen förblev densamma som förr med axlar i taket och en skog av remmar ner till maskinerna.

Ytterligare ett tillfälligt sidospår i utvecklingen blev att axlarna i taket togs bort och ersattes av ett antal mindre elmotorer uppe vid taket som var och en drev sin egen maskin nere på golvet genom remdrift. Det var självklart att kraften skulle komma uppifrån.

Först senare försvann alla remmar genom att elmotorerna monterades direkt på sin maskin. Verkstäderna blev plötsligt ljusare, och risken att skadas av remmarna försvann. Maskinerna kunde nu placeras fritt på verkstadsgolvet och vid behov även flyttas omkring. Tekniskt hade det varit möjligt att åstadkomma detta framsteg långt tidigare, men vanans makt över tanken är stor.

JAN HULT, Professor emeritus, Chalmers tekniska högskola

Text Jan Hult
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor