En ordklassernas mästare

Med anledning av att F&F i ett Hjärnbruk i våras hävdade att ordet rå är det enda svenska ord som är substantiv, adjektiv och verb har F&F-läsaren Mikael Rittri lämnat ett flertal förslag på vår webbplats fof.se.
Publicerad

De första nådde inte riktigt ända fram, men nu har Mikael fört fram orden äkta och maka. Vi har prövat dessa förslag mot sedvanliga Alfapetregler – att orden ska finnas med fet stil (alltså i grundform) i senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista – och funnit att båda uppfyller kraven.

Maka är ett ovanligt (och oböjligt) adjektiv men finns exempelvis i uttrycket maka skor, det vill säga skor som hör ihop. Äkta är på motsvarande sätt ett ovanligt (och oböjligt) substantiv, exempelvis i uttrycket ta till äkta, det vill säga gifta sig med.

Snyggt jobbat, Mikael!

BJÖRN GUSTAFSSON, Hjärnbruksredaktör

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor