Rytmer, rim, psalmer och poem

För första gången ges det nu ut ett översiktsverk om svensk poesi.
Publicerad

Det är Staffan Bergsten, docent i litteraturhistoria i Uppsala, som skrivit. Och det har han gjort riktigt bra. Han utgår från de äldsta rytmiska verserna och går via psalmer och rimmade verser till våra dagars lyrik. Dikterna analyseras och sätts in i sina sammanhang. Han delar in den svenska poesin i tre skeden, och pekar på parallellerna mellan dagens och gårdagens dikter. Hans urval är personligt och det går inte att ta miste på hans entusiasm. Den smittar av sig.

Översiktverk kan vara träiga, och poesi kan för den ovana vara svårgenomträngligt, men så är det inte här. Tonen är inbjudande och det är riktigt roligt att läsa.

Den svenska poesins historia

Bergsten, Staffan
Wahlström & Widstrand

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor