Överlevde herr Moro?

I artikeln står att världsrekordet i nedkylning med livet i behåll är 13,6 grader. Bilden härintill finns i boken Lyckad nedfrysning av herr Moro och åtföljs av dessa rader:
Publicerad

”Mr. Moro successfully being frozen in case of ice” lyder den knappa texten till detta fotografi från Underwood Collection, Bettmann Archive, som publicerades 1975 av Museum of Modern Art, New York. Vi får veta att herr Moro genomförde ett vetenskapligt experiment när han 1923 i Portland, Oregon, lät sig frysas in i ett isblock under trettio minuter och sedan hackades fram levande.

Vet F&F om bilden är fejkad eller om herr Moro överlevde?

OLOV EINARSSON

Svar:

Historien om herr Moros vidare öden och äventyr är mig obekanta, men samtidigt kan jag konstatera att han gjort djupare avtryck i humoristiska alster än i den vetenskapliga litteraturen. Bilden visar en kostymklädd man skenbarligen inbäddad i ett isblock. Mannen tycks blicka lite skälmskt mot kameran med glasögon prydligt vilande på näsryggen. Vänster hand är lyft liksom för att vinka åt betraktaren.

Nazisterna utförde förfärliga experiment under andra världskriget där man bl.a. försökte se hur långt kroppstemperaturen kunde sänkas på en människa. Resultaten är dock anekdotiska och har ej publicerats, men omnämns i amerikanska krigsdokument.

Mer pålitliga data kommer från en liten forskargrupp på ett företag i Berkeley, Kalifornien. Jag har själv besökt forskarna på deras laboratorium. De har bokstavligt talat fryst levande djur och sedan försökt väcka dem till liv igen. Problemet är att viktiga cellstrukturer tar oåterkallelig skada när kroppsvätskor fryser. Djuren har därför bara överlevt någon timme i tinat tillstånd. Man har därför försökt injicera olika lösningar i blodet på djuren för att motverka cellsönderfallet och lyckats förlänga överlevnaden något. Studierna kan ifrågasättas på många sätt, och mig veterligen har resultaten ännu inte publicerats i några vederhäftiga tidskrifter. Försöken fortsätter säkert, och den dag man lyckas återuppväcka en nedfryst varelse till fullgott liv lär vi få veta det. Vi kan då förvänta oss ett storskaligt geschäft, där rika människor med allvarliga sjukdomar låter sig frysas ner i väntan på att man ska finna bot för just deras sjuka.

Vi får alltså rimligen betrakta bilden av herr Moro som ett falsarium.

ANDREAS WLADIS, Med.dr, bitr. överläkare, Södersjukhuset, Stockholm

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor