Hör de till gruppen?

Svara ja eller nej på nedanstående påståenden.
Publicerad

 1. Med ”de fem stora”, the big five, i Afrika avses elefant, giraff, lejon, noshörning och zebra.
 2. Bottenviken och Bottenhavet är var sin del av Bottniska viken.
 3. Pryl, rubank, skölp och tving är handverktyg.
 4. Till ”de gamla grekiska filosoferna” hör Panaitios, Parmenides, Platon, Plotinos, Porfyrios, Prodikos, Proklos, Protagoras, Pyrrhon och Pythagoras.
 5. Cotopaxi, Olympus Mons, Pinatubo, Popocatepetl och Teide är några av jordens större vulkaner.
 6. Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf och August Strindberg var ledamöter av Svenska Akademien.
 7. Raps, blomkål, penningört och lövkoja är korsblommiga växter.
 8. Elektromagnetism, mekanik, mykologi, optik, strömningslära och termodynamik är delområden av fysik.
 9. Hög- och lågsorbiska, kasjubiska, polabiska och rutenska är slaviska språk.
 10. Merkurius, jorden, Neptunus och Pluto är planeter i vårt solsystem.
 11. Smörsyra, mjölksyra, myrsyra och harsyra tillhör samma grupp av organiska ämnen som salpetersyra och saltsyra.
 12. Upp, ner, sär, vanlig, topp och botten är de oftast använda namnen på materiens minsta byggstenar, kvarkarna.
 13. Med ”de sju haven” avses norra och södra Atlanten, norra och södra Stilla havet, Indiska oceanen, Antarktiska oceanen och Norra ishavet.
 14. Med ”de fem stora rovdjuren i Norden” menas björn, järv, lodjur, räv och varg.
 15. Diabetes av typ 1, gallsten, giftstruma, ledgångsreumatism och multipel skleros räknas som autoimmuna sjukdomar.
 16. Elbrus, Denali, Kilimanjaro och Kosciuszko är de högsta bergen i sin respektive världsdel.
 17. Danmark, Belgien, Malaysia, Nya Zeeland och Tonga är monarkier.
 18. Difteri, kikhosta och polio ingår i det svenska barnvaccinationsprogram som antogs för ett par år sedan.
 19. Grundämnena dysprosium, neodym, praseodym och samarium hör till de sällsynta jordartsmetallerna.
 20. Västerhavet är en sammanfattande benämning på Kattegatt, Skagerrak och Öresund.

Facit till ”Hör de till gruppen?”

 1. Nej, inte giraff och zebra, utan afrikansk buffel och leopard.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.
 5. Nej, vulkanen Olympus Mons ligger på Mars.
 6. Nej, inte Strindberg.
 7. Ja.
 8. Nej, mykologi är läran om svampar.
 9. Ja.
 10. Nej, Pluto räknas inte längre som planet utan som dvärgplanet.
 11. Nej, harsyra är en växt.
 12. Nej, inte vanlig, utan charm.
 13. Ja.
 14. Nej, inte räv, utan människa.
 15. Nej, inte gallsten.
 16. Ja.
 17. Ja.
 18. Ja.
 19. Ja.
 20. Nej, även Nordsjön ingår, och Öresund räknas inte alltid dit.

11-12 rätt: godkänt, 13-14 rätt: väl godkänt, 15-16 rätt: mycket väl godkänt, 17-18 rätt: synnerligen bra, 19-20 rätt: extremt bra.

Ledtråd

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor