När ska domstolarna ta kulturella hänsyn?

I det mångkulturella Sverige påverkas juridiken.
Publicerad

Claes Lernestedt, docent i straffrätt, Örebro universitet, hävdar att den kulturella bakgrunden ska ha betydelse i straffrättsliga sammanhang.

1. När ska man ta hänsyn till kulturen?

– När det handlar om personligt ansvar kan kulturella förklaringar krävas för att den tilltalade ska likabehandlas – då kan man behöva ta hänsyn till kulturella skillnader. Det handlar alltså inte alltid om positiv särbehandling när kultur tas i beaktande, något som många tror. Men det är politikerna som ska bestämma vad som ska vara straffbart.

2. Kan du ge något exempel?

– Det kan handla om nödvärnssituationer, en svensk och en person från en helt annan kultur kan uppfatta hot på helt olika sätt – det kan handla om kroppsspråk och fysisk distans.

– Det finns också en risk för att man straffar män från exempelvis Mellanöstern strängare vid fall av hustrumisshandel, medan en svensk man som begått ett identiskt brott mot sin fru straffas mildare, eftersom brottet då inte ses som hedersrelaterat. Man kan även uppleva situationer, exempelvis förolämpningar, olika beroende på sin bakgrund.

3. Hur ser det ut i andra länder?

– I Nordamerika pågår en stor debatt om dessa saker, och till viss mån även i Storbritannien. Den handlar om hur mycket flexibilitet som straffrätten tål utan att tappa i legitimitet. Det finns ingen enkel lösning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor