Idéhistoria fyller 75 år

Publicerad

Våren 1933 installerades Johan Nordström som första svenska professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

– Johan Nordström ville kombinera vetenskapshistoria, som kallades history of science i Storbritannien och USA, med intellektuell historia, det som i Tyskland betecknades som Geisteswissenschaft, säger Tore Frängsmyr, professor emeritus i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet.

Numera finns ämnet idéhistoria, eller idé- och lärdomshistoria, vid de flesta svenska universitet. Många idéhistoriker är också välkända folkbildare, som Karin Johannisson, Ronny Ambjörnsson och Tore Frängsmyr.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor