Ja, vid havet!

Publicerad

I denna nyhetsnotis dras slutsatsen att hällristningarna i Tanum gjordes nära strandlinjen. Jag är uppväxt mitt i hällristningsområdet, och redan när jag var liten (för fyrtiotalet år sedan) visste alla att så var fallet. Det talades mycket om 20-meterslinjen, en nivå 20 meter över den nuvarande havsytan där de flesta hällristningarna har hittats. Jag har aldrig hört någon framföra någon annan teori.

ANDERS ANDERSSON

Svar:

Läsarbrevet speglar säkert den uppfattning som flertalet som lever i dessa trakter har och har haft. Sedan 1800-talet har även en del forskare ansett att hällbilderna har ristats nära stranden, men ingen har mätt in höjden på hällristningarna och jämfört detta med data gällande strandförskjutningen.

Dessutom har forskningen under större delen av 1900-talet lanserat en alternativ förklaring, nämligen närhet till jordbruks- eller betesmark (av forskare som Oskar Almgren 1927, Erik Ljunger 1938 och Ulf Bertilsson 1987).

Kartunderlaget som finns för området är så godtyckligt att man måste mäta in höjden med GPS eller särskilda optiska instrument. Många hällristningar är dessutom felaktigt inprickade på kartan. I samband med mitt avhandlingsarbete har jag även gjort studier av strandförskjutningen i Tanum och kan därmed mer precist än tidigare säga var stranden låg under bronsåldern.

Mina resultat stöder således den traditionella uppfattning som brevskrivaren kände till redan som barn.

JOHAN LING

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor